00 00 00 00 kontakt@teach.dk

Det handler om børn.

I samarbejde med forvaltninger, ledere og lærere udvikler vi ny praksis, der styrker børns læring og former fremtidens skole.

Modtag viden og
inspiration fra TEACH

Vi deler viden, artikler og nyheder om skole- og læringsudvikling.

Didaktik og
læringsmålsorientering

At sætte mål for børns læring bør ikke løsrives fra didaktikken. Det skal indlejres i en didaktisk og metodisk rammesætning. Denne ramme kalder vi for læringsmålsorientering.

Professionel
læring

Vi arbejder med metoder der er forskningsbaserede og skræddersyede til skoleudvikling. De anvendes til udvikling af praksis, ved at dyrke og styrke den professionelle læring i praksis.

Professionelle
læringsfællesskaber

Vi arbejder med at opbygge, rammesætte og metodisk understøtte det professionelle samarbejde i lærende og forpligtende fællesskaber. Vi er med, også – og især – når det er svært.

læringsvejledere bruger TEACH's metodegrundlag

lærere bruger idag TEACH's tilgang med tre strukturer

skoleledere arbejder med praksisudvikling gennem TEACH

Kontakt os