00 00 00 00 kontakt@teach.dk

Vi har talt med prorektor på UC SYD, Alexander von Oettingen, om skole, mål og dannelse. Som indledning til emnet siger Alexander selv på sit LinkedIn – opslag:

I skolen er der altid to “målsystemer” eller mål perspektiver i spil. Det ene handler om de faglige mål. Det eleverne skal lære gennem deres fag. Det andet handler om de konkrete læringsprocesser, eleverne skal erfare. Faglige mål og læringsmål er ikke det samme. Kunsten er at bringe dem sammen.Her kan du få flere spændende inputs fra Alexander på LinkedIn, facebook og twitter.