00 00 00 00 kontakt@teach.dk

OM TEACH

Lærings- og skoleudvikling, i og for praksis

Vi er optaget af Folkeskolen

 

I TEACH ønsker vi at understøtte Folkeskolens videre virke og udvikling. Vi mener at Folkeskolen er den vigtigste institution vi har i vores samfund og vi ønsker at understøtte en bæredygtig udvikling af vores Folkeskole, med det klare fokus at styrke alle elevernes læring, udvikling og trivsel.

 

Vi sætter skoleudvikling lig med læring

Når vi taler om skoleudvikling, taler vi derfor om udvikling af de mennesker der er i den. Uden dem er skolen ikke andet end en tom bygning. Skolen er mennesker, og når vi taler om forbedringer af skolen, bør vi tale om de børn og voksne der er i den.

 

Vi arbejder med læring – for alle

Vi mener, at læring har en formel såvel som en uformel side og at læring forankrer sig til højere former for både tænkning og gøren hos den lærende. Læring er altid en mulighed, for såvel børn og voksne, men det fordrer at man tager udgangspunkt i den lærendes forudsætninger. At man starter der hvor den lærende er lige nu, og herfra tager det næste skridt. Læring er Folkeskolens kerneopgave og der findes ingen nemme smutveje. Læring vil vi derfor ikke gå på kompromis med!

 

Vi arbejder med praksisudvikling

Det gør vi fordi praksis handler om det der ”er” og det man ”gør”. Og det er et godt sted at starte. Derfor tager vi altid udgangspunkt i den praktiske verden, forholder os undersøgende til den, og forholder os afprøvende i den.  Det gør vi fordi vi ved at praksisbaseret arbejdsformer er både effektive og bæredygtige. Og det gør vi fordi vi ved at professionel læring ikke bør afgrænses fra praksis, men indlejres i praksis. Rent praktisk talt.

“Vi mener at man har lært noget, når man kan noget mere end før, mestrer nye færdigheder, ved mere end før, når man ser sig selv på andre måder og når andre ser på en på nye måder.”

Den professionelle læring i centrum

 

Folkeskolereformen (2013) handler grundlæggende om at styrke alle elevers læring og udbytte af den undervisning de bliver givet. Hvis en sådan udvikling skal realiseres, skal de professionelle arbejde med udvikling af deres egen undervisningspraksis, med det klare formål, at styrke forholdet mellem den intenderede læring. Det vi gerne vil lære børnene. Og den realiserede læring. Det børnene så fik lært. At gøre børnene dygtigere kalder logisk nok på dygtiggørelse af de voksne der underviser dem. Vi arbejder derfor fokuseret med de professionelles læring, med udgangspunkt i den eksisterende undervisningspraksis, og i forhold til børnenes læring og udbytte.

 

Vi arbejder med følgende tre centrale strukturer.

 

Didaktik og læringsmålsorientering

En didaktisk struktur for børns læring

At sætte mål for børns læring bør ikke løsrives fra en didaktisk sammenhængsforståelse. Men derimod, indlejres i en didaktisk og metodisk rammesætning. I TEACH kalder vi denne ramme for; Læringsmålsorientering.

 

Professionelle læringsfællesskaber

En struktur for samarbejde

I TEACH arbejder vi med Professionelle Lærende Fællesskaber (PLF). Det gør vi ud fra den præmis, at hvis børnene skal lære på højere niveauer, må der være processer på plads, som sikrer den kontinuerlige professionelle læring hos de voksne der underviser dem. Vi arbejder derfor med at opbygge, rammesætte og metodisk understøtte det professionelle samarbejde i lærende og forpligtende fællesskaber. Vi ved godt hvor svært det er at arbejde med egen læring, i egen praksis. Derfor skal den professionelle læring sættes i en tydelig ramme. Ellers ender vi hurtigt tilbage ved det velkendte sted der heder ”plejer”. Vi ved hvordan man rammesætter professionel læring og vi har redskaberne og metoderne til at guide og understøtte det professionelle arbejde og til at styrke den professionelle læring i fællesskaber – i praksis.

 


Professionel læring

En struktur for udvikling af egen praksis

I TEACH arbejde vi med en undersøgende tilgang til udvikling af egen praksis. For at styrke og drive den professionelle læring fremad anvender vi den Professionelle Lærings Cirkel (PLC). PLC er en metode der er forskningsbaseret, skræddersyet til skole, anvendes til udvikling af praksis og til at dyrke og styrke den professionel læring i praksis. Den Professionelle Lærings Cirkel er pragmatisk i sin logik og metodik, hvilket betyder, at man med metoden retter sit professionelle fokus med det man gør, og hvad det man gør betyder, i praksis. Det er i relationen mellem vores handlinger, og disse handlingers konsekvens, at den professionelle læring og udvikling ligger gemt og måske også glemt. Den Professionelle Lærings Cirkel er en metode, der driver den professionelle læring fremad gennem afprøvning af konkrete handlinger i egen praksis, og hvor de professionelle gør sig lærende erfaringer ved at følge disse handlingers konsekvens, helt ud til børnene.

Hvad optager dig?

 

Ja, der stod meget herover! Og hvis du har læst så langt som hertil, så er der noget der tyder på at du også er ret passioneret omkring børn og deres udvikling og læring. Kontakt os for en uforpligtende snak om hvad der rører sig i din professionelle læringskontekst; find individuelle telefonnumre her, og generel kontakinformation her.

Kontakt os