00 00 00 00 kontakt@teach.dk

YDELSER

Brug os på tre centrale områder – til lærings- og skoleudvikling

Didaktik og læringsmålsorientering

At sætte mål for børns læring bør ikke løsrives fra didaktikken. Det skal indlejres i en didaktisk og metodisk rammesætning. Denne ramme kalder vi for læringsmålsorientering.

 

Ydelser og forløb:

Praksisudviklingsforløb

Didaktik med fokus på processen

 • Konkret didaktisk praksistræning og udvikling
 • Didaktik- og læringstræning, som tager udgangspunkt i elevens forudsætninger
 • Den tredje vej; fra styring til orientering, undervisning til læring

Materialer til didaktisk understøttelse

Plakater mm

 • Taksonomitrappe og -matrix til at hænge på væggen
 • Brug klar illustration til at tale med eleverne om læringsniveau
 • Understøt differentiering, fra læringsmål til læringsrummet

Professionel læring

Vi arbejder med metode der er forskningsbaseret og skræddersyet til skole. Det anvendes til udvikling af praksis, ved at dyrke og styrke den professionel læring i praksis.

Ydelser og forløb:

Praksisudviklingsforløb

Den Professionelle Lærings Cirkel

 • Brug den Profesionelle Lærings Cirkel til undersøgelse og professionel læring
 • Metodisk grundlag med guidende spørgsmål og fokus på læring
 • Et fælles grundlag til alles læring; lærere, pædagoger, ledere og forvaltning

Professionelle læringsfællesskaber

Vi arbejder med at opbygge, rammesætte og metodisk understøtte det professionelle samarbejde i lærende og forpligtende fællesskaber. Vi er med, også – og især – når det er svært.

Ydelser og forløb:

Praksisudviklingsforløb

Professionelle Læringsfællesskaber, PLF

 • Hvordan arbejder vi fokuseret og metodisk i PLF'er?
 • Hviad taler vi om i PLF? Det samme som vi plejer?
 • Hvordan går vi fra vidensdeling til professionel læring

Kontakt os